Server

17 Produkte
 1. Lenovo ThinkSystem SR645 (EPYC 7303/32GB DDR4/1100W Titanium-Netzteil/ohne Betriebssystem)
 2. Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (Xeon E-2324G/16GB DDR4/960GB + 960GB /ohne Betriebssystem)
 3. Lenovo ThinkSystem ST250 V2 (Xeon E-2356G/32GB DDR4/NETZGERÄT 750W/ohne Betriebssystem)
 4. Lenovo ThinkSystem SR250 V2 (Xeon E-2378/32GB DDR4/5350-8i/ohne Betriebssystem)
 5. Lenovo ThinkSystem ST50 V2 (Xeon E-2324G/16GB DDR4/1TB HDD + 1TB HDD/Intel UHD-Grafik P750/PSU 500W/ohne Betriebssystem)
 6. Lenovo ThinkSystem ST650 V2 (Xeon Silber 4310/32GB DDR4/Netzgerät 1x1100W/ohne Betriebssystem)
 7. Lenovo ThinkSystem SR250 (Xeon E-2334/16GB DDR4/450W-NETZTEIL/ohne Betriebssystem)
 8. Lenovo ThinkSystem SR650 V2 (Xeon Silber 4314/32GB DDR4/Netzgerät 1x1100W/ohne Betriebssystem)
 9. Lenovo ThinkSystem SR630 V2 (Xeon Silber 4310/32GB DDR4/NETZGERÄT 1100W/ohne Betriebssystem)
 10. Lenovo ThinkStation P620 (Threadripper PRO 3945WX/32GB DDR4/1TB SSD/W10 Pro)
 11. Lenovo ThinkStation P7 (Xeon w7-3455/64GB DDR5/1TB SSD/W11 Pro)
 12. Lenovo (Xeon 5218/32GB DDR4/32GB + 512GB /ohne Betriebssystem)
 13. Lenovo ThinkStation P620 (Threadripper PRO 5965WX/64GB DDR4/1TB SSD/W11 Pro)
 14. Lenovo ThinkStation P5 (Xeon w7-2495X/64GB DDR5/1TB SSD/W11 Pro)
 15. Lenovo ThinkSystem SR650 (Xeon Silber 4208/16GB DDR4/ohne Betriebssystem)
 16. Lenovo ThinkSystem SR655 (EPYC 7302P/32GB DDR4/ohne Betriebssystem)
 17. Lenovo Thinksystem Sr250 V2 (Xeon E-2356G/32GB DDR4/ohne Betriebssystem)